Угода Користувача

Преамбула

Ця Угода Користувача (далі - «Угода») визначає основні правила використання сайту EVENTLOCATIONS.COM.UAйого користувачами, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Перед переглядом сайту уважно прочитайте цю Угоду. Якщо ви не згодні з цією Угодою, не використовуйте сайт.

Використання даного сайту, як з реєстрацією, так і без реєстрації), означає згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди.

Цю Угоду може бути змінено або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами або доповненнями.

1. Терміни та визначення

1.1. Користувач сайту - дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або представник юридичної особи, що має відповідний обсяг повноважень, які прийняли умови даної Угоди Користувача та користуються сайтом EVENTLOCATIONS.COM.UA, надалі – сайт.

1.2. Замовник - дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (в тому числі представник такої особи, що має відповідний обсяг повноважень), яка прийняла умови даної Угоди Користувача та розміщує оголошення на сайті.

1.3. Клієнт - дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (в тому числі представник такої особи, що має відповідний обсяг повноважень), яка прийняла умови даної Угоди Користувача та використовує функціонал сайту для пошуку приміщення.

1.4. Виконавець - фізична особа – підприємець Мельнiков А.В., який надає послуги з розміщення інформації на сайтіEVENTLOCATIONS.COM.UA

1.5. Сайт – веб-сторінка як система електронних даних, документів, файлів тощо, що належить Виконавцеві та доступна під доменним ім’ям EVENTLOCATIONS.COM.UA

1.6. Адміністрація Сайту - особи, які підтримують працездатність Сайту і сервісів, серверів, устаткувань і програм, на яких знаходиться Сайт.

2. Загальні положення

2.1. Користуватися Сайтом дозволено тільки Користувачу, що прийняв усі умови Угоди користувача

2.2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами Угоди користувача. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.

2.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на незареєстрованих користувачів, так і на зареєстрованих, що мають обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й аутентифікаційних даних (логін, пароль).

2.4. За цією Угодою, Виконавець пропонує Користувачам (Замовникам) послуги з розміщення інформації про приміщення, які надаються в оренду для проведення заходів, з метою подальшої короткострокової оренди таких приміщень іншими Користувачами (Клієнтами).

2.5. Сайт надає функціональні можливості для користувачів, включаючи:

2.5.1. Реєстрація та авторизація на Сайті.

2.5.2. Створення та перегляд оголошень.

2.5.3. Ознайомлення з відкритими розділами сайту.

2.5.4. Можливість залишати коментарі.

2.5.5. Організація листування між Клієнтом і Замовником за допомогою телефону, пошти, внутрішнього чату

2.6. Користувач сайту підтверджує, що:

2.6.1. до початку використання сайту ознайомився та приймає в повному обсязі умови даної Угоди Користувача, без будь-яких застережень і винятків. Інакше, Користувач не має права використовувати сайт та його сервіси.

2.6.2. має повну дієздатність та/або відповідний обсяг повноважень для прийняття умов Угоди Користувача та використання сайту.

2.6.3. зобов'язується дотримуватися всіх умов Угоди користувача та інших правил використання сайту, що можуть розміщуватись Адміністрацією на сайті.

2.6.4. надає згоду на обробку та зберігання персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.7. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для реєстраціi локацiй на cайтi. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

У разі втрати логіна, пароля або інших реєстраційних даних, користувач зобов'язується дотримуватися інструкцій, прописаним на сайті для їх відновлення.

У разі неможливості відновлення реєстраційних даних згідно з інструкціями, користувач повинен звернутися до адміністрації.

2.8. Всі угоди, що укладаються за допомогою використання сайту та його сервісів, укладаються Користувачами безпосередньо (Замовниками і Клієнтами). Виконавець (адміністрація сайту) не є учасником угод Користувачів, а лише надає платформу для розміщення оголошень та комунікації між Користувачами сайту.

3. Права і обов'язки користувачів

3.1. Користувач має право:

3.1.1. використовувати доступний функціонал сайту для досягнення кінцевої мети - короткострокової оренди приміщення.

3.1.2. звертатися до представників Адміністрації Сайту з питань використання сервісу, а також направляти на розгляд скарги (в тому числі скарги на інших користувачів)

3.1.3. у разі, якщо користувачем є юридична особа - здійснити реєстрацію на Сайті (створення облікового запису) своєму представнику за умови наявності необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України.

3.1.4. в будь-який час відмовитися від отримання повідомлень, відписавшись від розсилок поштою, а також шляхом направлення відповідного запиту електронним листом

3.2. Користувач зобов'язаний:

3.2.1. При реєстрації на Сайті надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), та інші дані, необхідні для cтворення та заповнення Облікового запису.

3.2.2 повідомляти Адміністрації сайту про недобросовісних користувачів та підозри про шахрайство з боку інших користувачів.

3.2.3. негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є підозра, що його дані (електронна адреса, телефон та пароль) розкриті третіми особами і можуть бути ними використані для вчинення незаконних дій або дій, не узгоджених з Користувачем.

3.2.4. не вчиняти будь-яких дій, які можуть перешкоджати працездатності Сайту або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення.

3.2.5. дотримуватися умов цієї Угоди та інших правил, передбачених на Сайті.

3.3. Користувач (Замовник) має право додавати і модифікувати інформацію на сайті в рамках наданого доступу за погодженням з Адміністрацією сайту.

3.4. Тільки Користувачі з підтвердженою електронною адресою можуть створювати оголошення. Наявність оголошень на сайті покладає на такого користувача права і обов'язки Замовника, визначені також Договором публічної оферти про надання послуг, розміщеного на Сайті.

3.5. Користувач несе відповідальність:

3.5.1. за всі дії, що вчиняються з використанням його облікового запису на сайті. Зареєстрований Користувач має право користуватися Сайтом та його сервісами тільки за допомогою електронної адреси, що надавалися ним під час реєстрації на Сайті.

3.5.2. за збереження конфіденційності пароля, створеного ним для реєстрації облікового запису на Сайті.

3.5.3. за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації на сайті (створенні Облікового запису) відповідно до законодавства України.

3.6. Користувач (Замовник), що розміщує оголошення про надання в оренду приміщення, зобов’язується надати повну і достовірну інформацію про умови оренди та дані приміщення. Користувач гарантує, що має право надавати ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства України (в т.ч. має усі необхідні дозвільні документи для здійснення відповідної діяльності), та що приміщення можуть використовуватися в цілях, вказаних в оголошенні.

3.7. Користувач (Замовник) зобов’язаний у разі виявлення недостовірної або неточної інформації в розміщеному ним оголошенні виправити таку інформацію якнайшвидше.

3.8. Користувач зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, які можуть перешкоджати працездатності Сайту або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення.

3.9. Користувач гарантує, що використання ним Сайту не порушує майнових і / або немайнових прав третіх осіб.

3.10. Користувач погоджується отримувати від Адміністрації на вказані у його профілі на Сайті електронну адресу і номер мобільного телефону інформаційні електронні повідомлення про важливі події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним.

3.11. Використання Сайту в будь-яких інших цілях окрім прямого призначення (пошук та /або розміщення оголошень про оренду приміщень для проведення заходів і супутніх послуг за допомогою функціональних можливостей сайту) суворо заборонені.

4. Права і обов'язки Адміністрації

4.1. Обов’язки Адміністрації:

4.1.1. Надати технічну можливість розмістити інформацію про послуги, які надає Замовник (надання в оренду приміщення або інші супутні послуги, пов'язані з організацією заходу).

4.1.2. Надати технічну базу сайту для організації взаємодії та комунікації між Користувачами.

4.2. Адміністрація має право:

4.2.1. В будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

4.2.2. Встановлювати ліміти за обсягом та складом інформаційних матеріалів (Оголошень), які розміщуються Користувачем, а також вводити інші технічні обмеження використання Сайту.

4.2.3. Проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Сайту з тимчасовим призупиненням послуг, що надаються.

4.2.4. Використовувати електронну адресу і номер мобільного телефону Користувача для інформування Користувача про можливості Сайту, про зміну умов використання Сайту та його сервісів, розміщених на сайті інформаційних матеріалів, інших рекламних та інформаційних повідомлень.

4.2.5. Призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту, якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна.

4.2.6. На власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.

4.2.7. Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

5. Умови про інтелектуальну власність

5.1. Адміністрація надає зареєстрованому Користувачеві право на використання сайту на умовах простої (невиключної) ліцензії в межах функціональних можливостей Сайту.

5.2. Публікація, копіювання інформації, розміщеної на сайті, допускається тільки з дозволу Адміністрації.

5.3. Будь-яке копіювання вихідного коду сайту, а також його модифікація, зміни та поширення заборонено. Адміністрація володіє усіма авторськими та іншими виключними правами на цю інформацію, а порушення цих прав тягне за собою відповідальність.

5.4. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах контент (наприклад, фотографії приміщення), надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

5.5. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

5.6. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.

5.7. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

5.8. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

5.9. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувачі безоплатно надають Адміністрації право використання (дозвіл на використання) матеріалів, який додають (розміщують) на Сайті. Адміністрація може використовувати матеріали лише з метою роботи сайту та / або реклами сайту EVENTLOCATIONS.COM.UA на сайтах третіх осіб.

5.10. Зазначені право і / або дозвіл на використання матеріалів надаються Адміністрації одночасно з додаванням Користувачами таких матеріалів на Сайт на весь термін дії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності або захисту немайнових прав на зазначені матеріали для використання на території всіх країн світу.

5.11. В рамках наданого Користувачем дозволу на використання матеріалів Адміністрації дозволяється використання матеріалів наступними способами:

5.8.1. Відтворювати матеріали, тобто здійснювати виготовлення одного або більше примірників матеріалів в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис в пам'ять електронного пристрою (право на відтворення);

5.8.2. Поширювати екземпляри матеріалів, тобто надавати доступ до відтворюваного в будь-якій формі матеріалу, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, прокату

5.8.3. Публічно показувати матеріали (право на публічний показ);

5.8.4. Публічно виконувати матеріали (право на публічне виконання);

5.8.5. Розміщувати матеріали таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до них в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (право на доведення до загального відома);

5.8.6. Модифікувати матеріали, тобто переробляти або іншим чином переробляти матеріали, включаючи переклад матеріалів з однієї мови на іншу (право на переробку);

5.8.7. Право переуступити всі або частину отриманих прав третім особам (право на субліцензування).

6. Відповідальність.

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує, що:

6.1. Він несе всю відповідальність за зміст матеріалів і відповідність його вимогам чинного законодавства України як особа, яка створила дані матеріали та / або розмістила їх на Сайті.

6.2. Адміністрація не несе відповідальність за зміст матеріалів, які надані та / або розміщені Користувачами на Сайті, і не здійснює перевірку змісту, достовірності і безпеки цих матеріалів або їх компонентів, наявності у користувачів необхідного обсягу прав на використання. При цьому Адміністрація застосовує максимум зусиль, щоб перевірити якість інформації, яка розміщується на сайті.

6.3. Перед розміщенням оголошення Замовники проходять модерацію Адміністрацією.

6.4. Забороняється використання Сайту для:

6.4.1. Розміщення та / або розповсюдження контрафактних матеріалів.

6.4.2. Розміщення та / або поширення матеріалів порнографічного характеру, а так само пропаганди порнографії;

6.4.3. Розміщення та / або розповсюдження будь-якої іншої забороненої інформації, включаючи матеріали, екстремістського характеру, а також спрямованих на обмеження прав і свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови, і статі, що підбурюють до вчинення насильницьких дій щодо людини, або до нелюдському поводженню з тваринами, що закликають до здійснення інших протиправних дій;

6.4.4. Поширення рекламних матеріалів в особистих повідомленнях Користувачам без отримання їх згоди на їх отримання (спам);

6.5. У разі виявлення порушення ваших прав і / або інтересів у зв'язку з інформацією розміщеною на Сайті, в тому числі з незаконним розміщенням матеріалів іншим Користувачем, вам слід повідомити про це Адміністрації. Для цього необхідно направити на електронну пошту temius10@gmail.com письмове повідомлення з докладним викладом обставин порушення і гіпертекстовим посиланням на сторінку сайту, що містить матеріали, якими порушуються ваші права і / або інтереси c позначкою «порушення прав / інтересів».

6.6. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових і / або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень ви зобов'язані на вимогу Адміністрації пройти офіційну ідентифікацію, надавши Адміністрації зобов'язання врегулювати виниклі претензії власними силами і за свій рахунок із зазначенням своїх паспортних даних.

6.7. Адміністрація залишає за собою право видалити будь-які матеріали з сайту або тимчасово обмежити доступ до них в односторонньому порядку без пояснення причин. Матеріали Замовника можуть бути видалені тільки при виконанні взаємних зобов'язань по виконанню Оферти.

6.8. Адміністрація сайту за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні, фактичні або випадкові збитки або випадкові штрафні збитки (включаючи, без будь-яких обмежень, збиток, нанесений в зв'язку з втратою підприємства, неукладенням договору, неотриманням доходу, даних, інформації або перервою в продуктивній діяльності), що виникли в результаті або у зв'язку з використанням або неможливістю використання Сайту або його змісту; або у зв'язку з цими Правилами, навіть якщо Адміністрація сайту отримала повідомлення про можливість виникнення такого збитку або порушення. Крім умов, обумовлених в цих Правилах, Адміністрація сайту за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які помилки, неточності, упущення або інші недоліки, а також несвоєчасність або недостовірність будь-якої інформації, що міститься на цьому Сайті.

7. Персональні дані

7.1. Приєднуючись до умов цієї Угоди, Користувач надає згоду на зберігання і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, знищення, поширення) наведених їм персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, назва юридичної особи,електронна пошта, номер засобу зв’язку , адресу тощо, з метою:

- забезпечення обслуговування клієнтів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

- адаптація пропозицій, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

- контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод, а також для управління трафіком на Сайті;

- зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;

- проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення роботи сайту;

- забезпечення дотримання Угоди користувача, враховуючи боротьбу з шахрайством і образами.

Дане положення діє без обмеження терміну дії.

7.2. Адміністрація Сайту гарантує в межах технічних можливостей Сайту конфіденційність наданої користувачами інформації, яка за своєю суттю є конфіденційною (паролі, логіни).

7.3. Користувач може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення (заяву) на адресу Виконавця рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України.

8. Прикінцеві положення.

8.1. Користувач зобов'язується надавати актуальну і достовірну інформацію при реєстрації. Відповідальність за правдивість інформації та її відповідність чинному законодавству України належить виключно зареєстрованому Користувачеві, що надав таку інформацію.

8.2. Щоб отримати можливість створювати оголошення Користувач повинен прийняти умови Договору публічної оферти. Акцептом Договору публічної оферти визнається реєстрація на сайті і натискання кнопки «Прийняти умови Договору публічної оферти».

8.3. Ця Угода може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

8.4. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають у зв'язку з даною Угодою, у тому числі що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають розгляду у відповідності до чинного законодавства України.

8.5. Використання Сайту і використання його функціональних можливостей можуть супроводжуватися рекламою, яка необхідна для повноцінного функціонування сайту і виконання ним взятих на себе зобов'язань. Користувачеві заборонено обмежувати показ такої реклами або оголошень за допомогою внесення змін до HTML / CSS або іншими засобами.

8.6. Користувач визнає право Адміністрації розміщувати рекламу без попереднього повідомлення і без будь-якої компенсації Користувачу. Характер розміщення і кількість реклами, яка відображається на сайті визначаються і змінюються на розсуд Адміністрації. Адміністрація не несе будь-якої відповідальності або будь-яких обов'язків за заподіяння будь-яких втрат або збитків Користувачів, понесених в результаті взаємодії з рекламодавцями.

8.7. Адміністрація зберігає за собою всі свої права на всі патенти, авторські права, ноу-хау і торгові марки, що мають відношення до Сайту. Фірмовий знак і назва «eventlocations.com.ua» захищені законодавчо. Всі інші назви продуктів, компаній, фірмові знаки і символи на Сайті, можливо, є торговими марками відповідних власників.

9.8. У разі виникнення будь-яких питань, пропозицій по роботі сайту, а також виявлення помилок в його роботі зв'яжіться, будь ласка, з нами за допомогою електронної пошти temius10@gmail.com

Часто задаваемые вопросы

Какие условия размещение объектов на сайте?

Не получается добавить локацию

Как мне получить помощь в подборе локаций?